späť

Opakovaná prosba k darovaniu 2 % z dane našej škole

komentárovOpakovaná prosba k darovaniu 2 % z dane našej škole

Vážení rodičia, veľmi pekne Vás prosím o darovanie 2 % z dane. Všetky deti v marci priniesli domov potrebné tlačivá. Ak Vám ich neodovzdali, tlačivo sa nachádza na školskej stránke: www.zstrencturna.edu.sk. Vpravo dolu je ikonka 2 % z daní. Škola určila termín odovzdania vyhlásenia o poukázaní dane prostredníctvom školy do 24. 4. 2020. Vy ste to mohli urobiť v podateľni daňového úradu do 30. 4. 2020.

V rámci mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou je však možné darovať našej škole 2 % z dane ešte mesiac po oficiálnom ukončení pandémie.

Doposiaľ prostredníctvom školy darovalo 2 % dane Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná, ktoré tieto financie spravuje, len 11 rodičov. Nemáme informácie o tých rodičoch, ktorí našej škole poukázali 2 % z dane osobne na daňovom úrade.

Ak sa na základe tejto informácie rozhodnete poukázať nám 2% zaplatenej dane, vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO spolu s dokladom: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Obe tlačivá môžete priniesť do školy. Predtým však zavolajte  riaditeľke školy na číslo 0903844737, ktorá zabezpečí prevzatie tlačiva. Všetky tlačivá hromadne ekonómka školy opäť doručí na daňový úrad. 

Rodičom, ktorí škole už darovali 2 % z dane, veľmi pekne ďakujem.  Zástupcovia rodičov v uvedenom združení veľmi zodpovedne spravujú tieto financie. Sú určené na modernizáciu edukácie na našej základnej škole.

                                                                                S pozdravom PaedDr. Beáta Sabová
Diskusia
Hore