späť

Niečo na odreagovanie...

komentárov 

Vážení rodičia, 

momentálne čelíme náročnej situácii, ktorá nás všetkých vystavuje výraznému tlaku. Negatívne pocity, očakávania a všeobecná neistota ohľadom budúcnosti, strata zaužívaného spôsobu života, domáca izolácia či hromadenie nových povinností a ďalšie z nej vyplývajúce faktory tak môžu prispievať k celkovej nepohode, čo sa týka nielen Vás, ale rovnako aj Vašich detí. Jedným zo spôsobov, ako im môžete byť práve v týchto neľahkých chvíľach oporou, je pomôcť im s organizáciou primeraného denného programu, dôležitého pre ich psychickú stabilitu. V snahe o uľahčenie domácej prípravy našich žiakov boli už zo strany školy realizované kroky v podobe redukcie preberaného učiva. O to viac priestoru je tak možné popri povinnostiach venovať rovnako významnému oddychu, zábave a rôznym formám psychohygieny, podporujúcim pozitívne naladenie detí a dospievajúcich, a tak veľmi potrebným pre ich duševné aj fyzické zdravie a pokojné zvládanie súčasného obdobia. Radi by sme Vám preto v tejto súvislosti ponúkli niekoľko tipov a nápadov na spestrenie či efektívne využitie voľného času s Vašimi deťmi:

Autorka Iryna Zelyk vytvorila knižku s názvom Nezastaviteľní, venovanú detským pocitom ohľadom pandémie koronavírusu. Prostredníctvom jej krátkeho príbehu majú deti možnosť v rámci odreagovania sa lepšie pochopiť momentálnu situáciu, naučiť sa niečo nové a zároveň zmeniť svoj pohľad na dané okolnosti v pozitívnom smere. Dozvedieť sa o knižke viac a zadarmo si stiahnuť jej elektronickú verziu môžete na tu priloženom odkaze: https://www.irynazelyk.com/nezastavitelni.

Pod záštitou Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne zasa vznikol maľovankový príbeh Ako zvíťaziť nad drakom Koronom, podobne venovaný tejto téme. Vďaka nemu sa deti cez vyfarbovanie a iné úlohy hravou formou dozvedia, ako môžeme proti ochoreniu bojovať a spoločnými silami ho postupne poraziť. Príbeh nájdete v prílohách nižšie. Prikladáme Vám v nich tiež edukačné omaľovánky, obrázkami znázorňujúce rôzne témy z oblasti matematiky, slovenčiny, prírodovedy, vlastivedy a ďalších predmetov, pri ktorých si deti nielen oddýchnu, ale aj čo-to zopakujú. Viac z tejto tvorby získate na facebookovej stránke Andrea Schmidt – Edukačné materiály.

Projekt Inklulinka, poskytujúci pomoc rodinám detí so zdravotným znevýhodnením alebo ŠVVP, Vám na svojej webovej stránke ponúka užitočné nápady, ako pri bežných každodenných činnostiach doma rozvíjať u detí mnohé zručnosti: https://www.platformarodin.sk/inklulinka/zvladnemetodoma/#kruh-aktivity. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pre Vás zasa pravidelne pripravuje materiály v podobe logopedických cvičení alebo edukačných aktivít „v rúškach“ pre zabavenie detí predškolského veku a detí so zdravotným postihnutím: https://vudpap.sk/aktuality/. Špeciálna pedagogička Svetlana Síthová, riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, rodičom navrhuje niekoľko inšpiratívnych hier špeciálne pre prvákov a prváčky, ktorých domáci rozvoj je v súčasnom období prerušenej školskej dochádzky obzvlášť dôležitý. No a pre tých starších zozbierali poradkyne z Linky detskej istoty 100 nápadov, ako doma využiť voľný čas a nenudiť sa (oboje nájdete tiež v prílohách).  

V prípade využitia niektorej z uvedených možností Vám pri nich prajeme množstvo zábavy či relaxu a dúfame, že Vám s deťmi dopomôžu k načerpaniu pozitívnej energie do týchto dní.

S pozdravom, školská psychologička Michaela Koukalová    

100-napadov-na-vyuzitie-volneho-casu.pdf

ako-zvitazit-nad-drakom-koronom.pdf

omalovanky-ciernobiele-1.doc

omalovanky-ciernobiele-2.doc

omalovanky-farebne-1.doc

omalovanky-farebne-2.doc

omalovanky-farebne-3.doc
Diskusia
Hore