späť

Od 1. 6. 2020 sa otvoria brány našej školy pre deti MŠ a žiakov 1.-5. ročníka ZŠ

komentárov
Kliknutím na odkazy nájdete informácie o organizácii vyučovania v školách počas mimoriadnej situácie a tiež vzor formuláru, ktorý je potrebný pre zaradenie žiaka do vyučovania po jeho opätovnom začatí od 1. júna.
Diskusia
Hore