späť

Informačný materiál pre rodičov

komentárovVážení rodičia,

zrejme nie sme ďaleko od pravdy, keď povieme, že na túto chvíľu ste sa tešili viac ako kedykoľvek v minulosti. Život sa pomaly začína vracať do starých koľají, niektoré z Vašich detí znovu začali denne dochádzať do školy a Vy do svojej práce.

Vieme, že za uplynulé obdobie boli nároky na Vás kladené vyššie ako inokedy. Niektorí z Vás dochádzali do práce, iní ste mali home office, no každý z Vás mal na starosti žiaka a musel okrem svojich povinností viac či menej nahradiť aj prácu učiteľa. Veríme, že ste to zvládli bez väčších problémov.

Je málo pozitív, ktoré nám pandémia priniesla, no za jedno z nich považujeme nutnosť užšej spolupráce medzi školou a rodinou. Budeme preto radi, ak táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

A keďže súčasná situácia bola a stále je v mnohých smeroch o to náročnejšia pre samotných žiakov, či už tých mladších alebo starších, môže mať u nich za následok vznik rôznych ťažkostí, prípadne zvýraznenie už existujúcich (viac o tejto téme nájdete v prílohe nižšie). Aj z tohto dôvodu Vám ako jednu z foriem spolupráce ponúkame možnosť konzultácií s našou školskou psychologičkou. Oblasti, s ktorými sa na ňu môžete obrátiť, sú predovšetkým:

• prekonzultovanie prístupov, spôsobov a foriem vzdelávania Vášho dieťaťa, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pod. v spolupráci so školskou špeciálnou pedagogičkou

• riešenie výchovných ťažkostí, problémov v správaní či emocionálnom prežívaní

• riešenie problémov v rovesníckych vzťahoch vrátane (kyber)šikanovania

• v spolupráci s výchovnou poradkyňou výber strednej školy

Ak teda cítite potrebu poradiť sa s niekým o tom, ako ďalej postupovať v oblasti výchovy či vzdelávania Vášho dieťaťa, môžete kontaktovať našu školskú psychologičku Mgr. Michaelu Koukalovú na e-mailovej adrese: michaela.koukalova@gmail.com, prípadne školskú špeciálnu pedagogičku Mgr. Tatianu Bagínovú na: tanabaginova@azet.sk.  

 

psychicky-dopad-obdobia-pandemie.pdf
Diskusia
Hore