späť

Denný IT tábor

komentárovS podporou národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie
organizujeme verejný denný tábor v dňoch 6. až 10. júla 2020. Termín
prihlášok do 1.7.2020 (včítane). Počet účastníkov je limitovaný.

Viac info a kontakty sú na https://ssnd.sk/tabor

Ústredným prvkom programu sú informačné technológie (primerané veku)
striedané s oddychovými aktivitami. V cene 35€ je obed, pitný režim a
prevádzkové náklady. Lektori sú hradení z národného projektu IT Akadémia.

tabor2020-it-akademia.pdf
Diskusia
Hore