späť

Ponuka práce

komentárovZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 hľadá  pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady  na pozície:

  1. Vychovávateľ  školského klubu detí
  2. Pedagogický asistent v materskej škole (zamestnanie v rámci dvojročného národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II)
  3. Školský špeciálny pedagóg v materskej škole (zamestnanie v rámci dvojročného národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II)

Nástup do zamestnania 2. 9. 2020. Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov(tlačivo je súčasťou inzerátu) zašlite na bea.sabova@gmail.com (do 24. 8. 2020).          

Kontakt: 0903844737

Plat pedagogického zamestnanca(PZ) podľa tabuľky platových taríf PZ a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 1. 2020

Kvalifikačné predpoklady sú podrobne rozpísané vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

špeciálny pedagóg (vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa)
začínajúci PZ: 975,50 €
samostatný PZ (1 rok praxe): 1 067,50 €
PZ s 1. atestáciou (min. 5 rokov praxe): 1 208 €
PZ s 2. atestáciou (min. 10 rokov praxe): 1 376,50 €

Plat pedagogického zamestnanca(PZ) – pedagogický asistent, vychovávateľ (úplné stredné vzdelanie - ÚSV, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – VŠ1 alebo  2. stupňa – VŠ2 v pedagogických odboroch)

Vychovávateľ:
začínajúci PZ(ÚSV): 738,50 €
samostatný PZ (ÚSV): 817,50 €

začínajúci PZ (VŠ1): 817,50 €
samostatný PZ (VŠ1): 915 €

začínajúci PZ (VŠ2): 915 €
samostatný PZ (VŠ2): 998,50 €

Plat sa zvyšuje podľa dĺžky započítanej praxe a profesijného rozvoja. Vychovávateľ v profesijnom rozvoji má možnosť vykonať atestácie.

Pedagogický asistent:

začínajúci PZ(ÚSV): 738,50 €
samostatný PZ (ÚSV): 817,50 €

začínajúci PZ(VŠ1, VŠ2): 817,50 €

začínajúci PZ(VŠ1, VŠ2): 915 €

Plat sa zvyšuje podľa dĺžky započítanej praxe a profesijného rozvoja. Pedagogický asistent v profesijnom rozvoji nemá možnosť vykonať atestácie.

 

inzerat-projekt.doc
Diskusia
Hore