späť

Oznam

komentárovVážení rodičia,

dňa 10. 9. 2020 sa naša škola dostala do oranžovej fázy, nakoľko máme jedného podozrivého žiaka na druhom stupni. Všetci rodičia triedy, ktorú navštevuje žiak  podozrivý z ochorenia COVID – 19, sú informovaní o postupe školy. Cez stránku EDUPAGE sme o situácii informovali rodičov všetkých žiakov školy.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ  v spolupráci s RÚVZ Trenčín a zriaďovateľom školy mimoriadne prerušujem školské vyučovanie a poskytujem žiakom dotknutej triedy riaditeľské voľno.

Citácia z rozhodnutia MŠ SR, ktoré nadobudlo účinnosť 1. 9. 2020

  1. 1.      V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa §150 ods. 5 poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorení COVID – 19 voľno viac ako 5 dní so súhlasom zriaďovateľa.
  2. 2.      Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa bodu 1, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

 

Vážení rodičia,

prosím Vás o dodržiavanie všetkých epidemiologických opatrení. Nezúčastňujte sa hromadných podujatí, rodinných osláv, nerobte stretnutia pre širšiu rodinu doma, maximálne len v úzkom rodinnom kruhu.

V škole  opakovane realizujeme dezinfekciu ozónom, žiaci nosia rúška, opakovane si všetci v škole dezinfikujeme ruky. V situácii, ktorú prežívame, buďme dôslední. Verím, že spoločnými silami všetko zvládneme.

                                                                                                             S pozdravom Beáta Sabová - RŠ
Diskusia
Hore