späť

Dôležitý oznam

komentárovVážení rodičia!

Máme za sebou september.  Škola realizuje školský vzdelávací program v základnej škole, materskej škole a výchovný program v ŠKD. Zatiaľ sme nemali pozitívneho žiaka. Všetci žiaci i deti v MŠ, ktorí boli podozriví (pretože bol podozrivý alebo pozitívny niekto z rodiny, alebo sa s niekým pozitívnym stretli), boli negatívni. V septembri pre podozrenie  bola zatvorená len jedna trieda na jeden deň. Takže náročnú situáciu zatiaľ zvládame a verím, že to tak bude aj naďalej.

Preto Vás veľmi pekne prosím, ak sa dozviete, že ste boli  Vy alebo iný člen rodiny v kontakte s pozitívnou osobou, čiže do výsledku testu na COVID – 19 ste podozrivý, nechajte svoje deti doma, kým nemáte výsledok testu. Spolupracujte s detským lekárom, všeobecným lekárom a RÚVZ.

Citujem bod 5.4. z usmernenia hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR:

Dieťa, ktoré bolo v kontakte s osobou, ktorá je úzkym kontaktom podozrivého, alebo potvrdeného prípadu a bola tejto osobe nariadená karanténa a indikované testovanie, je počas čakania tejto osoby na testovanie alebo jeho výsledky v domácej izolácii a nenavštevuje školské zariadenie, kým nie je preukázané, že test osoby je negatívny. V prípade, že je výsledok pozitívny, stáva sa dieťa úzkym kontaktom a bude konzultované RÚVZ v rámci vyhľadávania kontaktov.

Škola dodržiava prísne epidemiologické opatrenia, každý týždeň je dezinfikovaná ozónom. Robíme maximum pre to, aby škola fungovala, bola bezpečná, aby sa deti vzdelávali v škole, nie dištančne doma. Preto Vás prosím, informujte riaditeľku školy. Sledujte www stránku školy aj EDUPAGE.

Pripomínam Vám povinnosti zákonného zástupcu (informovali sme Vás v septembri na stránke školy):

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdenie na ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho (triedny učiteľ) a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Ďakujem všetkým rodičom, ktorí nám svojou ústretovosťou a spoluprácou pomáhate udržať školu v zelenej fáze.

 Len spoluprácou, vzájomným pochopením a veľkou trpezlivosťou situáciu zvládneme. Celú veľkú školskú rodinu srdečne pozdravujem a prajem hlavne zdravie.

Beáta Sabová - RŠ
Diskusia
Hore