späť

Psychologička radí

komentárovVážení rodičia a milí žiaci,

 

v dôsledku súčasnej epidemiologickej situácie je časť našich žiakov a zamestnancov po dlhšom čase opäť nútená ostať doma a prinavrátiť sa k dištančnej forme výučby, čo so sebou prináša mnohé špecifiká a výzvy. Uvedomujeme si, že tieto náhle sa meniace okolnosti a nové podmienky nie sú pre nikoho z Vás jednoduché, pre ľahšie vyrovnávanie sa s nimi by sme Vám preto radi sprostredkovali nasledovné informácie:

 

Pracovníci internetovej poradne pre mladých IPčko.sk pripravili súhrn praktických tipov, spolu s dostupnými kontaktmi pomoci, určených žiakom, rodičom a učiteľom pre zvládanie a zachovanie bezpečnosti online vyučovania, vrátane dodržiavania potrebnej psychohygieny s ohľadom na ochranu nielen Vášho fyzického, ale rovnako duševného zdravia. V tejto súvislosti Vám ponúkame tiež niekoľko základných odporúčaní, ako prežívať obdobie pandémie či domácej karantény bez úzkosti a paniky (všetko uvedené nájdete v prílohách nižšie). Viac o tejto téme sa dočítate v článku Ligy za duševné zdravie s viacerými radami, ako si môžete sami pomôcť a poskytnúť psychologickú prvú pomoc v prípade zažívania nadmerného stresu či iných negatívnych pocitov v dôsledku momentálnej situácie, nájdete ho na tu priloženom odkaze:

https://dusevnezdravie.sk/library/ako-si-pomoct-sam/?fbclid=IwAR2H_KUEMle1re7llq9t8kikKqzoHQRxx7r2lj3HXUMqT0zIcjwKpc99pZw.   

 

Zároveň by sme Vám radi pripomenuli, že okrem učiteľov a ďalších zamestnancov školy je Vám aj za týchto okolností plne k dispozícii tiež náš inkluzívny tím, ktorý Vám rád pomôže s riešením otázok výchovy a vzdelávania žiakov nielen so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Neváhajte sa preto v prípade potreby obrátiť napríklad na školskú psychologičku Mgr. Michaelu Koukalovú na e-mailovej adrese: michaela.koukalova@gmail.com či školskú špeciálnu pedagogičku Mgr. Tatianu Bagínovú na: tanabaginova@azet.sk.  

Veríme, že tak ako minulý školský rok to aj teraz spoločnými silami, teda dodržiavaním potrebných opatrení a zároveň udržiavaním úzkej spolupráce znova zvládneme!
Diskusia
Hore