späť

Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

komentárovVážení rodičia, milí žiaci

Od utorka 27. 10. 2020 sa začína dištančné vyučovanie žiakov 2. stupňa. Počítajte s tým, že sa žiaci budú učiť podľa rozvrhu (okrem telesnej, hudobnej, etickej, náboženskej a výtvarnej výchovy, techniky, druhého cudzieho jazyka, občianskej náuky a informatiky. Ak Vám učiteľ pošle z týchto predmetov úlohu, jej vypracovanie je dobrovoľné.)
Začiatky vyučovacích hodín:
1. hodina: 8,00
2. hodina: 9,00
3. hodina: 10,00
4. hodina: 11,00
5. hodina: 12,00
Dĺžka vyučovacej hodiny nemusí byť 45 minút. Voľný čas, ktorý vzniká medzi hodinami alebo preto, že podľa rozvrhu nasleduje niektorá z hodín uvedených v zátvorke, bude slúžiť na oddych, desiatu, trošku pohybu, vypracovanie poznámok, domácich úloh, konzultáciu s učiteľom, a podobne. Takýmto spôsobom budú mať žiaci vhodne rozvrhnutý program na celé doobedie a poobede im zostane čas na pomoc v domácnosti, čítanie kníh... a aktívny oddych.
Prosíme, aby žiaci pristupovali k dištančnému vzdelávaniu zodpovedne, nakoľko bude ich práca hodnotená.
V prípade, že by sa v rodine vyskytli problémy s technickým vybavením, zavolajte p. riaditeľke na číslo 0903 844 737. Rodine môžeme požičať tablety.
Tieto informácie sa môžu priebežne meniť podľa aktuálnych usmernení ministerstva školstva.
Sledujte, prosíme Vás, EduPage a stránku školy.
Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu a veríme, že sa onedlho s Vašimi deťmi stretneme v škole.
S pozdravom a prianím pokojných dní a pevného zdravia
vedenie školy
Diskusia
Hore