späť

Novoročné prianie

komentárovVážení rodičia,

starý rok sa pomaly končí, sú za nami najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Verím, že ste ich prežili v pohode, obklopení láskou svojich najbližších. 

Rok, ktorý sa pomaly končí, bol náročný pre nás, zamestnancov školy, i pre Vás. Spoločne sme zvládli dištančné aj prezenčné vzdelávanie Vašich detí. Verte mi, robili sme všetko pre to, aby bolo vzdelávanie primerané a efektívne, pomáhali sme rodinám s technikou, doučovali sme žiakov, ktorí mali problémy s učením, poskytovali sme aj psychologickú podporu, a to hlavne žiakom so zdravotným znevýhodnením.  Boli by sme veľmi radi, keby sa brány školy v novom kalendárnom roku otvorili. 74 % z Vás si praje prezenčné vyučovanie na druhom stupni aj keď je podmienené testovaním žiaka aj rodiča. Zriaďovateľ školy - Obec Trenčianska Turná splnila podmienky manuálu Návrat do škôl 2021 (Príloha č. 2), ktorý vypracovalo MŠVVaŠ SR. Všetko závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie v novom roku.

Milí rodičia, privítajme nový rok vo svojich rodinách – bublinách. Prajem Vám za celú školu, aby ste boli zdraví, trpezliví, spolupracujúci, ale hlavne nadovšetko milujúci svoje deti, ktorým naša škola umožňuje kvalitné vzdelanie a spolu s Vami ich pripravuje pre život.                

 

Vďačná Beáta Sabová
Diskusia
Hore