späť

Dôležitý oznam pre rodičov detí v materskej škole

komentárovVážení rodičia,

po dohode vedenia školy  so  zriaďovateľom bude materská škola v Trenčianskej Turnej otvorená od 11.01. do 15.01.2021  v obmedzenom režime.

 

V prípade, ak OBAJA zákonní zástupcovia dieťaťa pracujú najmä v kritickej infraštruktúre a  rodičia, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať  z  domu, zašlú požiadavku na mailovú adresu materskej školy

mstrencianskaturna@gmail.com

a požiadajú zástupkyňu RŠ pre MŠ o umiestnenie dieťaťa do MŠ.

Zákonní zástupcovia tak urobia najneskôr do 08.01.2021 do 10:00 hod.  

Zákonný zástupca oznámi meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú v bežnej prevádzke dieťa  navštevuje (napr. Kristína X...., trieda 3 – slniečka).

Prihlásené dieťa bude umiestnené v materskej škole  v zbernej triede, ktorá bude pre túto situáciu zriadená, teda dieťa nemusí navštevovať svoju triedu so svojimi pedagógmi.

 

Od 11.1. 2021 – 18.1. 2021 bude zákonným zástupcom vyplácaná pandemická OČR.

 

Do kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 o kritickej infraštruktúre patria zamestnanci sektorov :

- Doprava

- Elektronické komunikácie

- Energetika

- Pošta

- Vojsko, polícia

- Priemysel: farmaceutický, hutnícky, chemický

- Voda a atmosféra

- Zdravotníctvo, záchranné zložky

- Financie a bankovníctvo

 

a tiež

 

- Predavač/ka -  potraviny, drogéria.

 

 

Za porozumenie ďakujeme.

 PhDr. Alena Porubanová

 zástupkyňa RŠ
Diskusia
Hore