späť

Oznam o otvorení ŠKD

komentárovVážení rodičia!

Dňa 18. 1. 2021 sme na základe rozhodnutia zriaďovateľa otvorili  ŠKD pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo im povaha ich práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. V rámci ŠKD sa žiaci pripájajú na vyučovanie podľa svojich rozvrhov. Po vyučovaní pokračujú v aktivitách ŠKD. Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni. Školský klub detí je otvorený od 7. 30 do 16. 00 h.  Sme radi, že Vám môžeme pomôcť.    B. Sabová
Diskusia
Hore