späť

Prípevok školského psychológa

komentárovVážení rodičia a milí žiaci,

máme za sebou ďalšiu časť školského roka, prebiehajúcu znova v naozaj neštandardných a náročných podmienkach tak pre Vás, ako aj učiteľov a ostatných členov školského kolektívu, ktorí sa Vás snažia týmto obdobím sprevádzať a pokiaľ možno Vám ho aj čo najviac uľahčiť. Zavŕšením doterajšieho snaženia našich žiakov plniť si školské povinnosti aj za spolupráce Vás, rodičov, je polročné hodnotenie, pri čom je potrebné brať do úvahy spomínané neprimerané okolnosti, ktorým museli a stále musia čeliť. Pri tejto príležitosti je tiež dobré si pripomenúť, že práve známkovanie predstavuje pre deti a mládež vo všeobecnosti jeden z najstresujúcejších faktorov, čo aktuálna situácia môže ešte umocniť, pokúsme sa teda si to navzájom čo najviac zjednodušiť a prejaviť si dostatočné pochopenie. Veríme, že všetci v súčasnosti robíme, čo je v našich silách, aby sme nároky na nás kladené zvládali v rámci našich možností, buďme preto k sebe aj deťom zhovievaví! V prílohe Vám ponúkame pár tipov, ktoré Vám k tomu môžu dopomôcť. Diskusia
Hore