späť

Psychologička radí

komentárovVážení rodičia a milí žiaci,

hoci prvý stupeň sa dnes opäť vrátil do školských lavíc, zvyšok žiackeho kolektívu stále pokračuje v učení sa z domu. Takže napriek tomuto veľkému pozitívu dnešných dní musíme konštatovať, že ako sa pre našich druhostupniarov zatiaľ doterajší režim nemení, tak pre nás všetkých žiaľ platí, že síce sa aktuálna situácia pomaly zlepšuje, pandémia koronavírusu u nás i vo svete naďalej pretrváva. Tieto dlhodobo nepriaznivé okolnosti nás tak neustále vystavujú najrôznejším výzvam, a tým sme nútení čeliť už naozaj dlhé časové obdobie. Spolu s nimi sa zároveň vynára množstvo otázok ohľadom ich zvládania, na ktoré nie vždy poznáme jednoznačnú odpoveď. Je teda celkom pochopiteľné, že toho na nás môže byť niekedy už jednoducho priveľa. Z tohto dôvodu považujeme za dôležité vedieť, ako si možno poradiť či na koho sa v prípade potreby obrátiť. Okrem ponuky našej spolupráce by sme Vám preto za týmto účelom radi poskytli zdroje mnohých v tomto smere užitočných informácií, odporúčaní či kontaktov pomoci:

Nasledujúca webová stránka je podrobne venovaná prežívaniu pandémie deťmi a mládežou a možnostiam ich podpory zo strany rodičov na základe veku a konkrétnych dopadov na ich život: https://erko.sk/detiacovid/#1608547756161-76aadda2-42cc.

Starší žiaci nájdu tiež podporu na stránke kampane Ťažký deň, zameranej na prevenciu a pomoc v oblasti duševného zdravia: http://icm.sk/tazky-den/P5/.  

Množstvo psychologických tipov a usmernení v súvislosti s COVID-19 pre rodiny s deťmi, učiteľov, študentov aj širšiu verejnosť sprostredkuje zasa web Katedry psychológie Masarykovej univerzity:                 https://psych.fss.muni.cz/koronavirus?fbclid=IwAR1o-82AoBa4I76PavRXT3SCTwWylMO3EKZkfWdevyUgiyQNSZOAPaaBKEg.    

Veríme, že tieto zdroje môžu byť pre Vás počas súčasného obdobia v mnohom nápomocné. Rovnako je Vám plne k dispozícii naša pomoc, neváhajte ju využiť. Práve spoločnými silami sa nám totiž môže podariť znášať výraznú záťaž tejto doby s väčšou ľahkosťou a o to vytrvalejšie tak prečkať do jej celkového zlepšenia. 

 

S pozdravom, školská psychologička Michaela Koukalová
Diskusia
Hore