späť

Nástup detí do školy

komentárovVážení rodičia, veľmi pekne Vám ďakujem, že sme spoločnými silami zvládli nástup detí do školy. Zvládli sme i administráciu nástupu. Ďakujeme, že ste si splnili povinnosti, ktoré Vám v tejto pandemickej situácii vyplynuli. Väčšinou ste si zabezpečili papierovú formu čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ostatní ste potvrdili podmienky nástupu detí elektronicky cez EDUPAGE.

Škola sa otvára o 7.20 h. Prosím Vás, neposielajte deti do školy skôr. Od uvedeného času máme zabezpečené dozory, meriame teplotu a dezinfikujeme ruky. Taktiež pripomínam, že vyučovanie začína o 7.40 h. Dnes sa v ojedinelých prípadoch stalo, že deti prišli aj po tomto čase. Ale prvý deň vyučovania je všetko odpustené. Verím, že si svoje ranné povinnosti zorganizujete tak, aby Vaše deti všetko zvládli načas.

Do školy nastúpilo 145 žiakov, neúčasť 20 detí sme pre rôzne príčiny ospravedlnili. Škola otvorila svoje brány a ožila džavotom detí, čomu sa veľmi teším. Aby tento stav trval čo najdlhšie, v škole robíme rozsiahle hygienické opatrenia. Chráni nás spoločná zodpovednosť, preto verím, že aj Vy dodržiavate pravidlá, ktoré si dnešná situácia vyžaduje.

Prajem Vám v nastávajúcich dňoch pevné zdravie a rodinnú pohodu. Vďačná Beáta Sabová
Diskusia
Hore