späť

2% z daní

komentárovVážení rodičia, veľmi pekne Vás prosíme o darovanie 2 % z dane. 

Ak sa na základe tejto informácie rozhodnete poukázať nám 2% zaplatenej dane, vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO spolu s dokladom: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Obe tlačivá môžete priniesť do školy. Predtým však zavolajte  riaditeľke školy na číslo 0903844737, ktorá zabezpečí prevzatie tlačiva. Všetky tlačivá hromadne ekonómka školy opäť doručí na daňový úrad. 

Rodičom, ktorí škole už darovali 2 % z dane, veľmi pekne ďakujem.  Zástupcovia rodičov v uvedenom združení veľmi zodpovedne spravujú tieto financie. Sú určené na modernizáciu edukácie na našej základnej škole.

vyhlasenie-o-poukazani-2-dane.pdf

                                                                  

Ďakujeme Vám, že ste sa Vy alebo Vaši známi rozhodli venovať časť svojej dane na modernizáciu vyučovacieho procesu.

 S pozdravom                                                                                                                                                                       

PaedDr. Beáta Sabová

riaditeľka školy

  

ĎAKUJEME!

Vaša škola
Diskusia
Hore