späť

Inzerát

komentárovZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 hľadá  pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady  na pozíciu:

  1. Školský špeciálny pedagóg v materskej škole (zamestnanie v rámci dvojročného národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II)

Predpokladaný nástup do zamestnania 15. 3. 2021. Žiadosť, životopis EÚ a súhlas so spracovaním osobných údajov(tlačivo je súčasťou inzerátu) zašlite na skola@zstrencturna.sk (do 26. 2. 2021).           

Kontakt: 0903844737


inzerat-projekt-specialny-pedagog.doc
Diskusia
Hore