späť

Čo sme sa naučili vo februári a v marci

komentárov



Vo februári aj marci sme na 2. stupni pokračovali v dištančnom vzdelávaní. Podarilo sa nám prebrať učivo podľa údajov uvedených v tabuľke. Ďakujeme za spoluprácu pri dištančnom vzdelávaní našich detí.

distancne-vzdelavanie-februar.pdf

distancne-vzdelavanie-marec.pdf




Diskusia




Hore