späť

Inzerát

komentárovZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 hľadá zamestnancov  na pozície:

  1. Učiteľka materskej školy
  2. Ekonómka, mzdárka, personalistka školy

Predpokladaný nástup do zamestnania

  1.  Učiteľky MŠ je 10. 5. 2021, výberové konanie končí 5. 5. 2021
  2.  Ekonómky, mzdárky a personalistky 1. 6. 2021, výberové konanie končí 14. 5. 2021

Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo je súčasťou inzerátu) zašlite na skola@zstrencturna.sk            

Kontakt: 0903844737

Vzdelanie učiteľky MŠ

Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor - predškolská pedagogika
Kvalifikačné predpoklady sú podrobne rozpísané vo vyhláške MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 

Plat pedagogického zamestnanca (PZ) - učiteľ v MŠ (úplné stredné odborné vzdelanie - ÚSV, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa - VŠ1, alebo 2. stupňa - VŠ2)
Začínajúci PZ(ÚSV) - 738,5 €
Samostatný PZ(ÚSV) - 817,50 €
Začínajúci PZ(VŠ1) - 817,50 €
Samostatný PZ(VŠ1) - 915 €
Začínajúci PZ(VŠ2) - 915 €
Samostatný PZ(VŠ2) - 998,5 €
Plat sa zvyšuje podľa dĺžky započítanej praxe a profesijného rozvoja. Učiteľka MŠ v profesijnom rozvoji má možnosť vykonať atestácie.

 

Vzdelanie ekonómky, mzdárky, personalistky školy

Úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického smeru. Prax v rozpočtovníctve vítaná.

Plat nepedagogického zamestnanca

Úplné stredné odborné vzdelanie: 830,5 €
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa: 909,5 €

 suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov.doc
Diskusia
Hore