späť

Online svet techniky u nás doma

komentárovPočas posledných mesiacov sa výučba predmetov presunula do online sveta našich domácností. Žiaci majú online hodiny slovenského a anglického jazyka, matematiky a iných prírodovedných predmetov. A tak naďalej rozvíjajú a upevňujú svoje vedomosti. Ale ako by to bolo, keby sme počas dištančného vzdelávania nerozvíjali aj ich zručnosti. Žiaci sa veľmi aktívne zapájajú a vypracovávajú aj rôzne dobrovoľné zadania z predmetu technika. A tak doma pomáhajú v kuchyni s varením a pečením, rozvíjajú svoju tvorivosť pri tvorbe rôznych dekorácii, pripravujú sadeničky do záhradiek, spoznávajú technické zariadenia v domácnosti, ale učia sa napríklad aj významu recyklácie. A predsa je to aj istá forma odreagovania a relaxu pre niektorých z nás. A tak hľa malá ukážka výtvorov našich šikovných žiakov.

online-svet-techniky-u-nas-doma.pdf
Diskusia
Hore