späť

Vyhodnotenie fotosúťaže „Jar v prírode“

komentárov 

V dňoch od 1.3 do 1.4 prebiehala na škole fotografická súťaž pre žiakov 2. stupňa. Úlohou žiakov bolo zachytiť príchod jari vo fotografií. Celkovo bolo zaslaných 57 súťažných fotografií. Výber tých naj bol veľmi náročný, nakoľko boli fotografie veľmi krásne a zaujímavé. Porota, ktorá fotografie hodnotila pozostávala z pani učiteliek druhého stupňa. A rozhodli takto: na 1.mieste sa umiestnila Michaela Ježíková z triedy 7.A, ktorej dve fotografie získali najväčší počet hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila Homoľová Hanka z triedy 5.A a na 3.mieste sa umiestnili dve fotografie, a to od Karolínky Bačíkovej z triedy 5.A a Šárky Štyvárovej z triedy 8.A. Všetkým ďakujeme za zaslané fotografie a víťazom gratulujeme :)

Fotky v prílohe

vyhodnotenie-jar-v-prirode.pdf
Diskusia
Hore