späť

„Pre niekoho odpad, pre nás poklad“

komentárov 

V mesiaci máj našu základnú školu potešila správa o úspešnosti ďalšieho environmentálneho projektu. Trenčiansky samosprávny kraj schválil našu žiadosť o grant Zelené oči. A tak náš projekt s názvom „ Pre niekoho odpad, pre nás poklad“ bol schválený a jeho realizácia bude prebiehať od mája do decembra 2021.

A čo všetko zahŕňa tento projekt? Hlavným cieľom projektu je podporiť vzdelávanie žiakov v oblasti environmentálnej výchovy. Projekt rozvíja u žiakov schopnosť chápania a hodnotenia vzťahov medzi človekom a životným prostredím. Pri realizácii aktivít si žiaci prehĺbia vedomosti o odpade, triedení odpadu, o predchádzaní jeho tvorby, o recyklácii – škola chce prostredníctvom projektu zrenovovať staré krosná a využiť ich pri tkaní z odpadových materiálov. Odpadový materiál bude použitý aj pri technike tvorby tapisérii, obrazov z recyklovaných zbytkov vlny, bavlny, textílií a pod.  Žiacui sa naučia, aký je ďalší osud odpadu, ktorý sa dostane do prírody. Ako dlho sa rozkladá a aké sú jeho negatívne dopady. V rámci projektu bude osadená nová informačno-vzdelávacia tabuľa pod názvom Čas rozkladu odpadu. Jedným z cieľov projektu je aj rozvíjanie rovesníckeho vzdelávania. Starší žiaci budú učiť mladších žiakov prostredníctvom prednášok.

 Súčasťou projektu je zapojenie verejnosti do aktivít projektu. Verejnosť bude mať možnosť vypočuť si prezentáciu o odpade, prezrieť si diela vyhotovené pri tkaní alebo pri tvorbe tapisérii, a tiež sa zúčastniť workshopu  Ukážky tkania. Tešíme sa na všetky plánované aktivity projektu a na Vašu účasť.

 Súčasťou projektu je zapojenie verejnosti do aktivít projektu. Verejnosť bude mať možnosť vypočuť si prezentáciu o odpade, prezrieť si diela vyhotovené pri tkaní alebo pri tvorbe tapisérii, a tiež sa zúčastniť workshopu – ukážky tkania. Tešíme sa na všetky plánované aktivity projektu a na Vašu účasť.
Diskusia
Hore