späť

„Pre niekoho odpad, pre nás poklad“

komentárov 

Jednou z aktivít nášho projektu je aj prednáška o odpade. A nie hocijaká prednáška. Pripravili si ju žiačky deviateho ročníka pre mladších spolužiakov. Prostredníctvom prezentácie sa žiaci dozvedia čo je to odpad, ako predchádzať vzniku odpadu, pripomenú si základné pravidlá triedenia odpadu. A vysvetlia si tiež, prečo odpad nepatrí do prírody, ako dlho sa niektoré typy odpadu rozkladajú a ako negatívne môžu pôsobiť na prírodu. A nie len to, súčasťou prezentácie je aj krátke video o recyklácii a množstvo aktivít, ktoré si dievčatá pripravili. Jednou z nich je triedenie odpadu. Dievčatám sa podarilo pomiešať všetok odpad, ktorý so sebou prinesú ako ukážku a úlohou dobrovoľníkov je tento odpad vytriediť do správnych nádob. A určite najobľúbenejšou časťou prezentácie bude medzi žiakmi výroba jednoduchých predmetov z recyklovaných materiálov.

A kde všade už táto aktivita prebehla? Dievčatá z 9.A triedy Ninka Máčalová, Emmka Orságová, Karolínka Vanková a Helenka Mikolášková navštívili triedy 1.A, 1.B a 3.B. Žiaci sa veľmi aktívne zapájali počas prednášky, odpovedali na otázky dievčat alebo sami rozprávali o svojich skúsenostiach s triedením odpadu. Rovnako boli veľmi šikovní pri samotnej aktivite s triedením odpadu. Veľmi ľahko si poradili s jednotlivými typmi odpadu. A z tejto prezentácie si odniesli nie len nové vedomosti o odpade, triedení a recyklácii, ale aj malý výrobok z recyklovaných materiálov. A to napríklad ďalekohľad z papierovej rolky, fotoaparát z krabičky od liekov, stojan na perá z plastovej fľaše alebo tašku zo starého trička. V prílohe nájdete pár fotografií z týchto spoločných chvíľ.

 
Diskusia
Hore