späť

Environmentálna učebňa

komentárovNa úvod mi dovoľte, aby som Vás prostredníctvom tohto krátkeho textu pozvala do našej vonkajšej environmentálnej učebne. A aký je dôvod? Vďaka projektu „Pre niekoho odpad, pre nás poklad“ nám v nej vyrástla nová drevená informačná tabuľa, z ktorej sa dozviete ako dlho sa rozkladá pár príkladov odpadu v prírode.

Tak napríklad vedeli ste, že noviny sa môžu rozkladať 12 mesiacov? Taká obyčajná malá plechovka sa rozkladá až 15 rokov alebo PET fľaša od nápoja, ktorý sme mali na desiatu v škole, tá sa rozkladá až 100 rokov. A rekordmanom v našej tabuli je sklo, ktoré sa rozkladá niekoľko tisíc rokov (do 4000 rokov). Tieto informácie sú pre nás vážnym dôvodom zamyslieť sa, či odpad patrí do prírody a ako predchádzať znečisťovaniu našej prírody.  

V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že odpad patrí do zberných nádob – odpadkových košov, kontajnerov. A pozor. Nie len tak do hocijakých, odpad je potrebné triediť podľa jeho druhu/ zloženia. Napríklad plasty patria do žltého kontajnera, sklo do zeleného, papier do modrého, kov do červeného alebo zmiešaný odpad do čierneho kontajnera. Ale to ste už určite všetci vedeli :) A čo sa sním potom deje?

Určite všetci ste už počuli o pojme RECYKLÁCIA. Je to proces opätovného použitia materiálov a produktov. Napríklad z recyklovaných plastov sa vyrábajú nové PET fľaše, ploty, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy, fólie alebo vrecia na odpad. Z recyklovaného skla sa vyrábajú pivové a minerálkové fľaše, poháre a iné sklenené výrobky. A z recyklovaného papiera a nápojových kartónov sa vyrábajú noviny, zošity, obaly na vajcia, kuchynské utierky alebo toaletný papier. A to je len pár príkladov ako možno odpad recyklovať. Ak by sme sa na to pozreli matematicky, prírode sme ušetrili niekoľko tisíc rokov života, ak sme náš odpad vytriedili a recyklovali.

Ak Vás zaujíma ako dlho sa rozkladajú ďalšie odpady, napríklad tetrapack – obal od džúsu, baterka, žuvačka, pneumatika, plastový pohárik a iné. Nájdete tieto informácie na našej novej drevenej informačnej tabuli.
Diskusia
Hore