späť

Domáce samotestovanie

komentárovMilí rodičia,

pre zvýšenie bezpečnosti prostredia v školách ministerstvo školstva odporúča využiť možnosť dobrovoľného samotestovania antigénovými testovami v domácom prostredí. Odporúča sa testovať vždy v pondelok a vo štvrtok. Na základe pozitívneho výsledku zostáva žiak doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý ho ďalej manažuje. Každý žiak, ktorého zákonný zástupca prejaví záujem, získa sadu testov. Túto možnosť môžu využiť aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní, resp. prekonali ochorenie.

Prosíme vás o vyjadrenie v aplikácii Edupage v sekcii PRIHLASOVANIE, resp. prostredníctvom e-mailu na adresu skola@zstrencturna.sk, či o sadu 25 ks krátkych AG testov máte záujem. Dotazník je k dispozícii do 25. augusta 2021. Následne už testy nebude možné objednať.

Diskusia
Hore