späť

Kam po skončení základnej školy

komentárov ŠTUDUJ DOPRAVU

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

dovoľte mi, aby som z poverenia generálnej riaditeľky osobného úradu Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Ivety Šimonovičovej srdečne pozvala pedagógov a žiakov Vašej školy na podujatie Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU, ktoré sa bude konať pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala  

9. septembra 2021

na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach

od 9.00 h do 13.00 h

v rámci osláv 150. výročia výstavby Košicko-bohumínskej železnice.

                                                                                

                                                                                           Vstup na podujatie je bezplatný.

 

Našim cieľom je predstaviť žiakom základných škôl možnosti štúdia na stredných odborných školách príp. vysokých školách so zameraním na dopravu a poštové služby a zároveň ukázať povolania najmä v železničnej a cestnej doprave, na ktoré štúdium žiakov pripravuje.

 

Sprievodný program podujatia zahŕňa:

 

  • ·         návštevu priestorov rušňa, kamióna, autobusu, 
  • ·         simulátor nárazu vozidla a „opilecké“ okuliare,
  • ·         diagnostiku vozidiel,
  • ·         informácie o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej doprave,
  • ·         nácvik poskytovania prevej pomoci pri dopravných nehodách,
  • ·         návštevu modelovej železnice,
  • ·         pokusy vo „vedeckej cukrárni“,
  • ·         dopravné kvízy a súťaže. 

 

Základným školám ponúkame najmä:

 

Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom štúdia a povolania

Dopravnú výchovu – dopravné simulátory, bezpečnosť cestnej premávky

Informácie zo sveta práce – predstavenie dopravných povolaní

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, tešíme sa na návštevu pedagógov a žiakov Vašej školy na podujatí. Záujem o účasť potvrďte, prosím, elektronicky do 6. 9. 2021. Podujatie bude zabezpečené v súlade s platnými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Diskusia
Hore