späť

Krúžková činnosť

komentárovMilí rodičia,

naša tohtoročná ponuka záujmových krúžkov je zatiaľ veľmi skromná, nakoľko nechceme deti z rôznych tried zbytočne premiešavať. Je však možné, že v priebehu roka otvoríme aj ďalšie krúžky, ktoré v našej škole fungujú už dlhodobo, ale momentálne nie sú vhodné podmienky na ich činnosť.

V rámci ponuky majú žiaci Zábavné učenie na 1. stupni a Konzultácie na 2. stupni. Sú to poobedné hodiny využité napríklad na spoločné triedne aktivity alebo na doučovanie v malých či väčších skupinách žiakov. Takáto forma sa ukázala ako veľmi užitočná najmä po návrate z dištančného vyučovania.

Preto Vás prosíme: Poukaz, ktorý dnes deti prinášajú domov, nenechajte prepadnúť. Ak ho neplánujete poskytnúť inej organizácii, vráťte  ho podpísaný obratom našej škole. 

V prípade, že Vaše dieťa nebude môcť priniesť poukaz osobne, pošlite ho po spolužiakovi, alebo spoločne nájdeme iný spôsob, ako ho škole doručiť.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám pekný víkend.

kruzkova-cinnost-2021-22.pdf
Diskusia
Hore