späť

Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní

komentárov 

Naša škola sa v dňoch 30.9.-1.10. a 7.-8. 10. 2021 zúčastnila projektu “Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a  vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Na seminároch sa zúčastnili žiaci 9. ročníka, ktorí si mali možnosť precvičiť nielen znalosti v základných pojmoch bankovníctva a poisťovníctva, ale i rozšíriť vedomosti o základné ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia rodinného rozpočtu a pochopiť základné princípy sporenia a investovania. Žiaci ocenili kreatívnu formu výučby – nielen prednášanie, ale rôzne súťaže, skupinovú prácu, prezentácie svojich názorov i diskusiu na aktuálne ekonomické témy.

Merateľným ukazovateľom  úspešnosti seminárov je úspešnosť výstupných testov, ktorá sa po ukončení seminárov pohybovala v priemere 70 %. Z toho možno odvodiť fakt, že tí, ktorí sa rozhodli prednášku vnímať, si cieľové základné poznatky odniesli. Najlepší boli odmenení vecnými cenami a diplomom.


Ďakujeme lektorke pani Ing. Janke Jančichovej za to, že pre našich žiakov vytvorila hodnotný program a že ich povodila svetom financií zaujímavou a obohacujúcou formou. Tešíme sa na podobné stretnutia, ktoré pomôžu našim deťom lepšie sa orientovať vo svete, pre ktorý sa v škole pripravujú.

Diskusia
Hore