späť

Pre niekoho odpad pre nás poklad – aktivita tkanie

komentárov 

Jednou z hlavných aktivít projektu „ Pre niekoho odpad, pre nás poklad“ je aj tkanie na krosnách. A nie na hocijakých. Vďaka financiám, ktoré sme získali z projektu má naša základná škola funkčné dobové krosná. Ako to? Ak by ste si mysleli, že sme ich zakúpili od zberateľa, mýlili by ste sa. Rozhodli sme sa zrenovovať staré nefunkčné krosná, ktoré naša základná škola vlastnila. Touto cestou sme žiakom ukázali, že nemusíme tvoriť odpad, tým, že zakúpime nové. Ale môžeme si vybrať cestu recyklácie. Na fotografiách si môžete pozrieť krosná pred a po renovácii.

A tak pri realizácii aktivity tkania žiakov na hodinách techniky, mali možnosť žiaci vidieť a vyskúšať si tkanie aj na starých krosnách. Okrem toho žiačky na hodinách tkali aj na malých detských krosnách. Ale poďme postupne. Ako si utkať malý koberček, obrus pod tanier alebo kabelku?

Na začiatku je potrebný materiál, z ktorého budeme tkať. Už názov projektu nabáda k tomu, že pôjde o recykláciu materiálov. Dievčatá použili na tkanie staré tričká z domu. Tričká, ktoré už doma nikto nenosí, pretože sú poškodené, roztiahnuté alebo sprané. Tieto tričká si následne nastrihali na pásik, ktorý zamotali do klbka, aby sa im s ním ľahšie pracovalo. Na tkanie dievčatám slúžia malé krosná s priadzou a hrebenček, pomocou ktorého spevňujú tkaný výrobok. Postup tkania im veľmi ochotne vysvetlila naša šikovná bývalá pani upratovačka, p. Hudeková. Napriek tomu, že dnes si už užíva dôchodok, našla si čas a prišla, začo jej patrí veľká vďaka. Na hodinách tkania sa zúčastnili dievčatá z 9.B triedy pod dozorom p. učiteľky Hrnčárovej - Vachánkovej. A že im tkanie išlo od ruky, si môžete pozrieť aj na priložených fotografiách. Na nasledujúcich hodinách techniky budú pokračovať v tkaní. A ako budú vyzerať ich finálne výrobky? Koberčeky, obrusy alebo kabelky? Nechajme sa prekvapiť.
Diskusia
Hore