späť

Online výstava

komentárovVitajte na online výstave, ktorá predstavuje obrazy umeleckej tapisérie. Obrazy vytvorili žiačky druhého stupňa ako súčasť aktivity projektu „Pre niekoho odpad, pre nás poklad“. Uvedený projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

 

Dovoľte na úvod pár viet o tom, ako obrazy vznikali.

 

Medzi veľmi zaujímavé a lákavé aktivity projektu patrila tvorba obrazov umeleckej tapisérie z recyklovaných materiálov. V jedno piatkové popoludnie bola do našej základnej školy pozvaná lektorka p. Miladka Ždrnja, ktorá nám predviedla svoje umenie.  A nie len to, pani Ždrnja nám vysvetlila princípy techniky tvorby tapisérii a pod jej vedením mali možnosť žiaci a zamestnanci školy, vytvoriť vlastné umelecké diela. Počas takzvanej „maľby vlnou“. A čo je to tá „maľba vlnou“? Ide o strihanie, preplietanie a spájanie chumáčikov vlny, textílii a iných materiálov do rôznych tvarov a kompozícii na podkladovú látku. Takto vzniknutý obraz sa zažehľuje a následne fixuje pomocou textilného stroja k podkladovej látke. Pri tvorbe účastníci použili rôzne zbytky vlny a textílii, čím podporili hlavnú myšlienku projektu, recykláciu.

A teraz už nám dovoľte popriať príjemný zážitok z výstavy.
Diskusia
Hore