späť

Príspevok školskej psychologičky

komentárovVážení rodičia, učitelia a milí žiaci,

veľmi nás teší, že nám aktuálna situácia dovoľuje vrátiť sa po prázdninách opäť do priestorov školy, čo však vzhľadom na nestálosť uplynulého pandemického obdobia a zároveň blížiace sa polročné uzatváranie známok môže byť pre nás všetkých náročné. Veríme, že práve spoločnými silami sa nám to podarí zvládnuť čo najlepšie. V tejto súvislosti by sme preto s Vami radi zdieľali niekoľko návrhov pre rodičov, učiteľov aj žiakov, vypracovaných špeciálnou pedagogičkou a zároveň štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Svetlanov Síthovou, ako postupný návrat k vyučovaniu uľahčiť a spríjemniť našim deťom-žiakom či sebe samým. Či už zohľadnením týchto odporúčaní alebo nie, no snáď predovšetkým v mene hesla, že "známky nevypovedajú o tom, akí skvelí naši žiaci (a Vaše deti) sú", dokážeme všetci prežiť nielen obdobie odovzdávania vysvedčení, no rovnako zvyšok školského roka, v dostatočnej pohode a pokoji. 
So srdečným pozdravom za školský kolektív, 
školská psychologička Mgr. Michaela KoukalováDiskusia
Hore