späť

POKYNY PRE KOMUNIKÁCIU S PEDIATROM

komentárovupresnené podľa Školského semafora zo dňa 4. 2. 2022

Ak je dieťa v karanténe ako blízky kontakt (nie je zatiaľ pozitívne) a nemá klinické príznaky, nemusia to rodičia pediatrovi hlásiť. Kontakty sa netestujú, pokiaľ nemajú klinické príznaky. Ak dieťa chýba kvôli karanténe z vyučovania 5 vyučovacích dní, pediater nevydáva žiadne potvrdenie, ani potvrdenie o ukončení karantény.

Rodičia majú kontaktovať pediatra v prípade, že dieťa má počas karantény príznaky ochorenia (odporúča sa otestovať Ag testom), alebo má pozitívny výsledok Ag samotestu. Pediater iba zaznamená do dokumentácie, že dieťa je Ag samotestom pozitívne, poučí rodiča ako má postupovať a zaznamená zdravotný stav dieťaťa. Ak nemá dieťa posledných 24 hodín z 5 dňovej karantény príznaky ochorenia, môže ukončiť karanténu a vrátiť sa do školy.

Rodič nemusí žiadať pediatra o ukončenie karantény.

Pediater nevydáva žiadne potvrdenie o ukončení karantény, ani o tom, že dieťa je už zdravé a môže do kolektívu.

Rodičia majú lekára kontaktovať iba v prípade, že má dieťa ešte v 5. deň karantény príznaky ochorenia, aby lekár mohol rozhodnúť o ďalšom postupe.

Pediater vydáva Potvrdenie o chorobe, ak dieťa chýba z vyučovania viac ako 5 vyučujúcich dní.

Podľa školského semafora sa dôrazne odporúča (nie je to povinnosť) deťom po skončení izolácie večer a ráno pred nástupom do školy vykonať Ag samotest. Ak bude ešte stále pozitívny, nemá nastúpiť do školy a je potrebné kontaktovať pediatra. Dieťa, ktoré je Ag negatívne, môže ísť do školy.

Deti, ktoré prekonali ochorenie Covid-19, mali ho potvrdené iba pozitívnym Ag testom a lekár má o tom vedomosť, budú mať po skončení karantény výnimku z karanténa na 180 dní, avšak len pre potreby školy a školských akcií, vrátane internátov. Táto výnimka z karantény neplatí pre žiadne mimoškolské aktivity, ani na vstup do prevádzok, ani na hromadné podujatia. Pediater nedáva žiadne potvrdenie o výnimke z karantény. Po návrate do školy rodič dieťaťa podpíše čestné prehlásenie o absolvovaní izolácie na základe Ag testu. (viď príloha)

Potvrdenie o prekonaní platné pre hromadné podujatia a prevádzky je možné vydať len na základe potvrdenia pozitivity PCR testom a vydáva ho len NCZI. Preto, ak potrebujete takéto potvrdenie, absolvujte PCR test v súkromnom laboratóriu.

V školskom semafore je tiež napísané, že deti nemajú cvičiť minimálne 10 dní po návrate z izolácie do školy, takže rodičia ani učitelia nevyžadujú ospravedlnenie z TSV na túto dobu. Je to v súlade s odporúčaniami návratu k fyzickej aktivite po prekonaní ochorenia. Navyše 5 dní po návrate do kolektívu po 5 dňovej izolácii má dieťa nosiť respirátor (v škole môže byť aj rúško), čo na hodine telocviku nie je možné. 

cestne-prehlasenie.doc
Diskusia
Hore