späť

Ako hovoriť s deťmi o vojne bez toho, aby sme ich vystrašili.

komentárovVážení rodičia,

je nám nesmierne ľúto, že popri pretrvávajúcej pandémii naša spoločnosť čelí ďalšej náročnej výzve v súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine. Je celkom prirodzené, že aktuálne udalosti môžu v nás všetkých vyvolávať celé spektrum nepríjemných a ťažšie zvládnuteľných pocitov a myšlienok, ide o normálnu reakciu na nenormálnu situáciu. Pre jej zvládnutie je pritom mimoriadne dôležité dokázať sa v tomto smere postarať o seba aj svojich najbližších a predovšetkým na to nezostávať osamote. V snahe o zmiernenie jej nepriaznivého dopadu na prežívanie Vás a rovnako Vašich detí, by sme Vám preto radi poskytli niekoľko užitočných informácií.

V prílohách nižšie nájdete materiály vypracované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, tiež organizáciami Slovenská komora psychológov, Linka detskej istoty, Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk a Centrum LOCIKA so zhrnutím najdôležitejších odporúčaní pre rodičov, žiakov či učiteľov ohľadom psychického zvládania týchto okolností. Okrem možností pomoci sebe a svojim deťom prekonávať z nich prameniace pocity strachu, stresu, prípadne ďalšie sprievodné reakcie, sa tu tiež dočítate, ako o záležitostiach hovoriť s deťmi primeraným spôsobom.

Pre poskytnutie odpovedí na tieto aj ďalšie otázky sú Vám taktiež k dispozícii materiály na webovej stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie: https://vudpap.sk/, vrátane podcastu alebo rád od klinických psychológov ohľadom krízovej intervencie: https://vudpap.sk/krizova-intervencia/.

V prípade záujmu dozvedieť sa v tomto smere viac Vám dávame zároveň do pozornosti webinár, ktorý môžete bezplatne sledovať 28. 2. o 17:00 na facebookovej stránke Komenského inštitútu: https://www.facebook.com/events/1477461602655495?ref=newsfeed

Liga za duševné zdravie zasa pripravila v danej súvislosti „Veľký psychologický manuál“, ktorý vyššie uvedené témy starostlivosti o seba a svoje deti (žiakov) dopĺňa tiež o odporúčania, ako pristupovať k ľuďom, utekajúcim pred vojnou na Ukrajine v snahe im pomôcť: https://dusevnezdravie.sk/vojna-na-ukrajine-velky-psychologicky-manual/?fbclid=IwAR1E1t9VEHrSC2uBPB2k6KfeeFQ6yDtPpNIxbwBQCqwg1NpV6nl0mtX_beg.  

Veríme, že Vám vyššie uvedené zdroje môžu byť v mnohých smeroch užitočné. Je ale úplne v poriadku, ak potrebujete ďalšie rady, usmernenia či podporu, neváhajte v takom prípade vyhľadať pomoc! Za týmto účelom by sme preto v neposlednom rade chceli zdôrazniť, že okrem podporného tímu a ďalších zamestnancov našej školy či pracovníkov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne (http://www.cpppaptn.sk/), máte možnosť sa obrátiť na mnohé kontakty pomoci, dostupné na všetkých uvádzaných stránkach a dokumentoch v prílohách.

Tak, ako v doterajšom vytrvalom boji s pandémiou či pri prekonávaní akýchkoľvek prekážok, považujeme totiž rovnako pri vyrovnávaní sa s momentálnymi neľahkými podmienkami za najmocnejšie a najúčinnejšie prostriedky práve prejavy vzájomnej pomoci, solidarity a spolupatričnosti či už voči svojim najbližším alebo tým, ktorých sa aktuálne dianie bezprostredne dotýka. Dúfame, že spoločnými silami sa nám podarí prispieť k vytváraniu primeraného pocitu bezpečia a istoty, pretože (slovami odborníkov z IPčka): „aj malé gestá sú v tejto chvíli tými veľkými krokmi pomoci a prejavmi súdržnosti a ĽUDSKOSTI“. 
Diskusia
Hore