späť

Pred testovaním našich deviatakov ...

komentárov



 

... im prídu zaželať veľa šťastia tí, ktorí do školy ešte len začali chodiť – naši prváci. Je to už mnohoročný zvyk.

Takto si naši deviataci možno uvedomia, že do školy chodia dlho, že aj oni boli pred rokmi takíto drobní ľudia. A možno si spomenú, že sa učili čítať a písať. A že to veru ľahké nebolo...

Nemajú to ľahké ani dnes.

Máme ich radi a želáme im aj my všetko dobré. Nielen na testovaní, ale aj na prijímacích pohovoroch a všade, kam ich kroky zavedú...

Tak veľa šťastia, milí naši deviataci!




Diskusia




Hore