späť

Siedmaci na krátky čas v minulosti

komentárov 

A apríli sme sa opäť stretli s lektormi o. z. Post Bellum SK, ktorí nás zaviedli do nedávnej minulosti. „Preniesli“ našich siedmakov do obdobia po 2. svetovej vojne a zážitkovým spôsobom im pomohli prežiť udalosti, ktoré sa v tom čase bytostne dotýkali ľudí na Slovensku a zmenili podobu vidieka – do obdobia kolektivizácie.

Naši siedmaci sa na chvíľu stali konkrétnymi skutočnými obyvateľmi oravskej dediny Mútne, zažili voľby v roku  1948, znárodňovanie, dostali sa do situácie, že sa rozhodovali, či pomôžu ľuďom, ktorí sa museli vysťahovať...

Sme radi, že existujú takéto programy, ktoré vedia našich žiakov zaujať  a vedú ich k premýšľaniu.

 

 
Diskusia
Hore