späť

Deviataci na návšteve v časoch socializmu

komentárov 

O.z. Post Bellum SK sa podarilo preniesť našich deviatakov do minulosti, konkrétne do čias, kedy končil socializmus. Stalo sa tak v apríli, krátko po ich testovaní, vďaka zážitkovému workshopu Školská slávnosť 89/90.

Deviataci sa stali žiakmi obyčajnej triedy ZŠ. Každý dostal svoje nové meno, stal sa na dopoludnie niekým iným, mladým človekom so svojím príbehom a príbehom svojej rodiny, ktorá žila v časoch socializmu. Zažíval situácie, ktoré dnes deti nezažívajú, pionierske aktivity, pocítia tlak systému, spoločnosti, musia sa rozhodovať. Pocítia, aké to je nemôcť prejaviť svoj názor a čo znamená niesť za svoje rozhodnutia následky.

Opäť jedna z vydarených aktivít, ktorá mala dobrú odozvu a veríme, že posunie našich deviatakov v poznaní, prežívaní a kritickom myslení.

Ôsmaci v čase pred 2. svetovou vojnou

Ak Post Bellum prenieslo deviatakov do socializmu, siedmakov do čias kolektivizácie, najťažší presun v čase zažili ôsmaci. Dostali sa do tridsiatych rokov 20. storočia a na príbehu mladého dievčaťa, Židovky Evy prežili, čo je to necítiť sa vo svojej krajine bezpečne a riešili otázky emigrácie. Zároveň sa sami stali tými, ktorí svojimi politickými rozhodnutiami ovplyvnili životy ľudí. Vyskúšali si fungovanie zastupiteľskej demokracie, vzostup antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti.

(Žiaľ, z worshopu ôsmakov nemáme fotografie)
Diskusia
Hore