späť

Výchovný koncert

komentárov 

Po viac ako dvoch rokoch mali naši žiaci príležitosť ísť do kultúrneho domu. Niektorí už aj odvykli...

Druhostupniari mali totiž výchovný koncert Na ceste k muzikálu, ktorý zorganizovala agentúra Cultura Humana.  Spolu sme počúvali ukážky operety, šansónu, spirituálu a iných žánrov, až sme sa dopracovali k muzikálu. Všetci sme sa zhodli, že to bol pekný koncert. A že ich môže byť aj viac.
Diskusia
Hore