späť

Jazykové súťaže

komentárov 

Aj  tento školský rok si mohli naši žiaci preveriť svoje vedomosti v jazykových súťažiach. Okrem školského kola olympiády v anglickom jazyku súťažili aj v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl ENGLISHSTAR, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. 37 žiakov v 6. kategóriách absolvovalo test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu. Za dosiahnuté výsledky súťažiaci dostali diplomy, drobné darčeky a víťazi olympiády aj knižnú odmenu.

Víťazi školského kola olympiády v anglickom jazyku:

Kategória 1A (5. – 7. ročník):

1. Benjamín Mikolášek

2. Diana Fábiková, Linda Mahríková

3. Timotej Binó

Kategória 1B (8. – 9. ročník):

1. Adam Mandinec (okresné kolo: 5. miesto – úspešný riešiteľ),

    Dorota Pločicová

2. Zuzana Bacová

3. Nina Sokolíková

Englishstar:

Diplom so zlatou medailou (úspešnosť 80% a viac) získalo 33 žiakov.

Najlepšie sa umiestnili: Karolína Farová (99%), Michaela Ježíková (98%), Marcela Ježíková (98%), Lucia Zajacová (98%), Matúš Kohútek, Alexander Husár (98%), Soňa Mojžišová (97%), Samuel Hudcovský (97%), Alexandra Schóberová (97%)

Žiaci s úspešnosťou nad 90%:

Benjamín Mikolášek, Marek Valapka, Diana Fábiková, Nina Horňáková, Dominika Kohútová, Linda Mahríková, Simona Chochlíková, Karolína Marica Ďurišová, Michaela Mináriková, Vanesa Mahríková, Sofia Lakatošová, Nina Sokolíková

Žiaci s úspešnosťou nad 80%:

Rebeka Kováčová, Vanesa Suchá, Andrej Slezáček, Zoja Žilkayová, Timotej Binó, Charlotta Hálová, Henrieta Dávidková, Nina Majtánová, Zuzana Bacová, Dorota Pločicová, Adam Mandinec, Daniel Kanaba

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa úspechov! :)

 

 
Diskusia
Hore