späť

1. deň v škole ...

komentárov 

... v školskom roku 2022/2023  bol pre nás pondelok  5. septembra 2022.

Pre väčšinu žiakov to bol deň, kedy jednoducho nastúpili do školy po prázdninách , ale pre našich najmladších spolužiakov to boli naozaj prvé kroky na pôde školy.

Všetci sme spoločne začali tento rok tradične v kultúrnom dome.  Zaznela hymna i slávnostné príhovory pána starostu,  pani riaditeľky i jej zástupkýň.

A potom starší žiaci vytvorili slávnostný špalier, ktorým prváci prešli prvýkrát do školy, prešli ovenčenou školskou bránou, kde ich pani riaditeľka pasovala za školákov.

Veľkú zmenu zažili aj naši noví spolužiaci, piataci z Mníchovej Lehoty, ale aj niekoľko spolužiakov, ktorí sa do Turnej  alebo Lehoty prisťahovali.

Takže tento rok sme začali v peknom počte 446 žiakov.

Prajeme si, aby to bol dobrý rok!
Diskusia
Hore