späť

Deň bezpečnosti

komentárov 

Piatok 16. septembra 2022bol mimoriadny nielen tým, že sme sa po jednom dni voľna opäť na jeden deň vrátili do školy, ale aj tým, že sme sa vrátili k dobrému zvyku venovať jeden deň bezpečnosti nielen na cestách. Pre žiakov druhého stupňa to bol zároveň deň teoretickej prípravy na účelové cvičenie.

O čom to teda celé bolo?

Pripomenuli sme si zásady prvej pomoci. A nielen teoreticky.  V telocvični pripravila pani učiteľka Mgr. Terézia Nemcová v spolupráci so zdravotnými hliadkami stanovištia, kde si deti mohli vyskúšať ukladanie do stabilizovanej polohy, na figurínach podávanie umelého dýchania a masáž srdca, obväzovanie rán, zastavenie krvácania alebo poskytnutie pomoci človeku, ktorý sa dusí, lebo mu niečo zabehlo do dýchacích ciest. Starší spolužiaci odborne poučili mladších.

Vonku poučili mladších i starších žiakov členovia HAZZ v Trenčíne, mladí hasiči Adam Taraba a Daniel Hladký, o protipožiarnej ochrane a ukázali im, aké tajomstvá skrýva veľké hasičské auto.

Zásady  bezpečnosti na cestách pripomenuli v triedach žiakom ich učitelia, ale u najstarších žiakov aj inštruktori Autoškoly Jaroslav Prekop  páni Peter Lacko a Dušan Matuščin.

A riešenie iných mimoriadnych situácií, to si zopakovali žiaci v triedach pomocou prezentácií.

 

Takto sa naši žiaci pripravili aj na budúce praktické cvičenia, ktoré, ako dúfame, sa budú môcť konať v prírode.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli tento deň zorganizovať!
Diskusia
Hore