späť

Pohybové testovanie prvákov a tretiakov

komentárov 

Vo štvrtok 20. 10. 2022 obsadili telocvičňu naši prváci a tretiaci.

Prebiehalo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023. Ide o akciu celoslovenskú a všetko sa dialo v zmysle zákona o športe.

Očakávame spätnú väzbu, aby sme vedeli, ako na tom pohybovo naše deti sú v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň je tu možnosť, že sa medzi toľkými deťmi nielen nájde, ale ani nestratí nejaký športový talent.

Čo je ale najdôležitejšie – malí žiaci sa hýbali a starší spolužiaci, ôsmaci, im pomáhali všetko zvládnuť organizačne. A to tiež nie je zanedbateľná skúsenosť.
Diskusia
Hore