späť

Ponuka práce

komentárovZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, 913 21 Trenčianska Turná ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – kuchár/kuchárka.

Nástup do zamestnania:  2. 1. 2023

Výberové konanie končí 30. 11. 2022

Požadované vzdelanie: Kuchár/kuchárka s odbornou kvalifikáciou v okruhu stravovania - stredná odborná škola (učebný odbor kuchár alebo cukrár)

 

Ďalšie požiadavky:

Zaslanie požadovaných dokladov: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o predchádzajúcich zamestnaniach, hygienické osvedčenie pri práci s potravinami, zdravotný preukaz a súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.  

Uvedené doklady môžete poslať emailom na: bea.sabova@gmail.com, poštou na horeuvedenú adresu školy, priniesť osobne na sekretariát školy v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30

Informácie k zamestnaniu na tel. čísle: 0903844737

Iné požiadavky: bezúhonnosť, zručnosť, flexibilita, zdravotná spôsobilosť

V Trenčianskej Turnej, dňa 16. 11. 2022                        PaedDr. Beáta Sabová

                                                                                             riaditeľka školy

 inzerat-kucharka-2022.doc
Diskusia
Hore