späť

Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní

komentárov 

Už po druhýkrát sa naša škola sa zúčastnila projektu  “Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a  vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Na seminároch sa zúčastnili  žiaci 9. ročníka. Tí mali možnosť precvičiť nielen znalosti v základných pojmoch bankovníctva a poisťovníctva, ale i  rozšíriť vedomosti o základné ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia  rodinného rozpočtu a pochopiť základné princípy investovania. Žiaci ocenili hravú formu výučby – nielen prednášanie, ale i rôzne súťaže, skupinovú prácu, prezentácie svojich názorov i diskusiu na aktuálne ekonomické témy.

Merateľným ukazovateľom  úspešnosti seminárov by mohla byť úspešnosť výstupných testov, ktorá sa po ukončení seminárov pohybovala na úrovni 68,7 % (vstup 48%) Z toho možno odvodiť fakt, že tí, ktorí sa rozhodli prednášku vnímať, si cieľové základné poznatky odniesli:)))

 

Výsledky podľa tried a najlepší žiaci: 
ZŠ Trenčianska Turná - lektor - Blažeková - 9.B + 9.A
Vstup: 51,41%
Výstup: 58,67%
Najlepší žiaci (výstup): 
90% - Čahoj Jakub
85% - Jarábková Barbora
ZŠ Trenčianska Turná - lektor - Jančichová - 9.B
Vstup: 48,5%
Výstup: 83,6%
Najlepší žiaci (výstup): 
100% - Hudcovský Samuel, Jurík Dominik, Bacová Zuzana
ZŠ Trenčianska Turná - lektor - Lacková - 9.A
Vstup: 43,8%
Výstup: 63,7%
Najlepší žiaci (výstup): 
95% - Vašek Alex
85% - Majtánová Nina, Puna Tomáš, Mináriková Michaela Diskusia
Hore