späť

Oznam

komentárovVážení rodičia, 
oznamujeme vám, že riaditeľka  ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 udeľuje z prevádzkových a organizačných dôvodov  podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) dňa 22. 12. 2022 riaditeľské voľno.Diskusia
Hore