späť

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

komentárov 

Dňa 13. 10. 2022 sa konalo školské kolo olympiády zo SJL. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostávala z písomnej časti (online test) a ústnej časti (rečnícky prejav).

Výsledky  školského kola:

 1. 1.      miesto: Zuzana Bacová, 9. B
 2. 2.      miesto: Michaela Mináriková, 9. A
 3. 3.      miesto: Patrícia Halabrínová, 8. B a Tatiana Husárová, 8. A

Úspešní riešitelia:

 • Charlotta Hálová, 8. A
 • Michal Santa, 8. B
 • Dominika Kohútová, 8. B
 • Simona Chochlíková, 9. B
 • Kristián Kročil, 9. A

Okresné kolo olympiády sa konalo 10. 11. 2022 v Trenčíne. Našu školu úspešne reprezentovala Zuzana Bacová9. B, ktorá sa stala zároveň aj úspešnou riešiteľkou.

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo sa konalo dňa 23. 11. 2022.  Súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov v oboch kategóriách. Víťazom jednotlivých kategórií budeme držať palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári v Trenčíne.

Výsledky  kategórie 1 A (4. – 7. ročník):

               1. miesto: Benjamín Mikolášek, 7. A

               2. miesto: Alexandra Schóberová, 6. A

               3. miesto: Tomáš Ševčík, 5. B

 

Úspešní riešitelia:

 • Amália Bitarová, 4. A
 • Nela Trsťanová, 5. A
 •  Marek Valapka, 7. A
 • Eva Poltl, 6. A
 • Nikolas Laco, 6. A
 • Rebeka Kováčová, 6. A
 • Patrik Hojstrič, 6. A

Výsledky kategórie 1 B (8. – 9. ročník):

               1. miesto: Zuzana Bacová, 9. B

               2. miesto:  Vanesa Suchá, 8. A

               3. miesto:  Linda Mahríková, 8. B

 

Úspešní riešitelia:

 • Michaela Mináriková, 9. A
 • Diana Fábiková, 8. A
 • Kristián Kročil, 9. A
 • Henrieta Dávidková, 9: A
 • Lea Škultétyová, 9. B
 • Dominika Kohútová, 8. B
 • Alžbeta Murcinová, 8. A

Veľmi sa tešíme z úspechov našich žiakov a srdečne im gratulujeme!

 

 

 

 

 

 
Diskusia
Hore