späť

Zážitkový workshop DEŇ, KEDY SA MLČALO

komentárov 

25. a 26. januára 2023 sa žiaci 7.A a 7.B vďaka zážitkovému workshopu, ktorý organizovalo občianske združenie Post Bellum, premiestili v čase.

Dostali sa do obdobia po roku 1948, obdobia znárodnenia a kolektivizácie.  Na príbehoch reálnych rodín prežili, čo to znamená prísť o majetok, ktorý spravovali generácie predkov a ktorý bol týmto rodinám znárodnený. Zistili, že bolo veľmi dôležité, aký mali deti týchto rodín pôvod a že so „zlým“ pôvodom sa nedostali na školy. Aspoň trošku sa mohli dotknúť minulosti....

 „Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu."

Ďakujeme o. z. Post Bellum za to, že nedávajú príbehom 20. storočia upadnúť do zabudnutia.
Diskusia
Hore