späť

Hviezdoslavov Kubín 2023

komentárov 

Každý rok v januári je v škole rušno. Popritom, ako sa deti snažia vylepšiť si polročné vysvedčenie a učitelia zvládnuť polročnú klasifikáciu, je potrebné vytvoriť priestor pre poéziu a prózu a zorganizovať školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Nebolo tomu ináč ani v tomto roku.

Všetci, ktorí postúpili do školského kola, mali pripravené pekné ukážky a predniesli ich najlepšie ako vedeli A predsa bolo potrebné vybrať iba niektorých, ktorí pôjdu reprezentovať školu na obvodné kolo.

Tento rok v jednotlivých kategóriách vyhrali títo žiaci:
1. kategória – poézia – Michaela Baďurová, 3.B

2. kategória, poézia – Rafael Beňo, 5.A

2. kategória, próza – Michael Kolínek, 5.A

3. Kategória, poézia – Timea Zverbíková, 8.A

3. kategória, próza – Tatiana Husárová, 8.A

 

 

BLAHOŽELÁME a držíme palce v obvodnom kole!!!!

A ďakujeme všetkým, ktorí svojím prednesom urobili svet krajším!
Diskusia
Hore