späť

Výchovný koncert

komentárov 

V piatok 10. 3. 2023 sme mali po dlhej dobe taký poriadny výchovný koncert, na aký sa snáď pamätajú už iba starší žiaci. Počas korony sa totiž výchovné koncerty nekonali. O to väčšia bola naša radosť, že sme mali možnosť mať koncert v peknom prostredí kultúrneho domu. ĎAKUJEME! Kultúra patrí do kultúrneho prostredia.

Muzikanti spoločnosti LETart production uviedli multimediálny program najskôr pre mladších žiakov. Program sa volal Hravo –zdravo a hovorilo sa o všetkom, čo nám škodí, ale ešte viac o tom, čo nášmu telu i duši prospieva. Hudobníkom sa podarilo deti zaujať nielen pesničkami, ale i krátkymi videami, zaujímavými poznatkami a napokon aj kvízom, ktorý zvládli deti na výbornú. A na záver si všetci zaskákali, tak, ako to na koncertoch býva.

Starší žiaci mali program pod názvom Trendseter. Rozoberali najpálčivejšie témy týkajúce sa sveta médií, internetu, kyberšikany, bezpečného správania na internete, filtrovania  a overovania informácií, ktoré k nám cez tieto médiá prichádzajú. Aj medzi väčšími žiakmi mal program dobrý ohlas, pretože boli zvolené dobré video-ukážky, príklady aj príbehy, no najmä kvalitná hudba a texty piesní, ku ktorým sa žiaci mohli pridať aj vďaka tomu, že texty boli premietané. Aj starší žiaci odpovedali na testové otázky, aby zistili, že si nové pojmy dobre zapamätali. Na záver spieval celý kultúrny dom, deviataci to ťahali svojimi mužnými hlasmi a deviatačky rozhýbali publikum s rozsvietenými svetielkami mobilov. Tak, ako sa na dobrý koncert patrí!

Takže, aj takto môže vyzerať mediálna výchova, výchova k zdravému životnému štýlu a prevencia nežiaduceho správania vo svete médií, o čom sa dnes veľa hovorí.

Ďakujeme Obci Trenčianska Turná za poskytnutie priestorov a rodičom za to, že podporili účasť detí na tomto podujatí.

 

 

 
Diskusia
Hore