späť

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

komentárovVážení rodičia,

v prílohe Vám posielame informácie o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05. 2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu..

Ak máte záujem o poskytnutie dotácie, je potrebné čím skôr odovzdať vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú návratku DO ŠKOLY (triednemu učiteľovi) z dôvodu ďalšieho spracovania. Bez podpísanej žiadosti zákonného zástupcu dotácia na stravu pre dieťa/žiaka nebude poskytnutá. V opačnom prípade, ak rodič žiadosť neodovzdá, bude musieť hradiť stravné v plnej výške tak ako doteraz. Pokiaľ sa Vaše dieťa doposiaľ nestravovalo a máte o dotovanú stravu záujem, je potrebné  priniesť spolu so žiadosťou aj zápisný lístok na stravu v školskej jedálni.


Upozornenie:
Od 1.5. 2023 môže rodič na dieťa poberať súčasne aj daňový bonus aj dotáciu na obedy.Diskusia
Hore